Cerrahi olarak apse drenajı yapılması

gönderen: Dr. Alaatin Arslan

Perkütan Çıban Drenajı (Apsenin ameliyatsız boşaltılması) Çıban, herhangi bir organda ya da dokuda mikroorganizmalar kadar oluşturulan iltahabi durumun beden göre sınırlandırılmaya çalışılmasıyla oluşan enfeksiyon odağıdır. Apsenin büyüklüğüne alt olarak değişen ateş, sızı, kızarıklık gibi semptomlar sıklıkla eşlik etmektedir. Mesken yerine tarafından apselerin isimlendirilmesi değişkenlik gösterebilmektedir. Yoğun antibiyotik tedavisi apse tedavisinde mutlaka uygulanması gereken birincil çare şeklidir.

2 hafta önce
4,276